Auto vẫn hoạt động bình thường
Do sự cố mạng cáp quang bị đứt, trang chủ tạm giản lược để giảm tải cho anh em.
Nếu cần hỗ trợ Vui lòng liên hệ Facebook GameAuto.
Download GAuto đầy đủ v2257
Download bản update 2257 (Tải về giải nén vào thư mục auto đang có trên máy)

Nếu không tạo được tài khoản auto, vui lòng gọi cho HotLine

Số điện thoại hỗ trợ viên:

08h - 13h: 0975 495 795 (Khang)

13h - 18h: 0943 832 342 (Minh)

18h - 23h: 09234 75513 (Tùng)

Hotline: 0976 495 795 (Khang)

Xem trang gameauto.net phiên bản đầy đủ