Hướng dẫn đăng ký tài khoản sử dụng GAuto

Để sử dụng GAuto TLBB bạn cần có tài khoản của gameauto.net

Bạn có thể đăng ký tài khoản bằng 2 cách:

  1. Đăng ký tài khoản trực tiếp trên Auto

[Chức năng này đang cập nhập]

  1. Đăng ký tài khoản thông qua diễn đàn GameAuto

http://gameauto.net/forum/ucp.php?mode=register

Sau khi đăng ký thành công các bạn có thể đăng nhập để sử dụng GAuto TLBB

Thảo luận, hỏi đáp, thắc mắc về đăng ký tài khoản sử dụng GAuto tại đây:

http://gameauto.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=4